روش های غیر اصولی لوله بازکنی

روش های غیر اصولی لوله بازکنی تا کنون باعث خسارت های زیادی شده است. بسیاری از افراد در زمان مواجهه با گرفتگی لوله های فاضلاب، به این فکر می کنند که چگونه خودشان می توانند آن گرفتگی را برطرف کنند. البته روش های خانگی زیادی وجود دارد که می توان از آن ها برای باز کردن لوله بدون نیاز به سرویس لوله بازکنی استفاده کرد. اما برخی روش ها بجای باز کردن لوله، می تواند صدمات و خسارت های بعضا جبران ناپذیری به سیستم لوله کشی منزل شما وارد کند. در ادامه به توضیح روش های غیر اصولی لوله بازکنی می پردازیم.

باز کردن لوله با چوب؛ یک روش غیر اصولی لوله بازکنی!

برخی برای باز کردن گرفتگی لوله توالت یا حمام، از چوب استفاده میکنند. این روش باعث آسیب زدن و شکستگی لوله ها می شود. برای اطلاعات بیشتر، ویدئو باز کردن لوله با چوب را مشاهده کنید.

نوشابه لوله بازکن نیست!

یک باور عمومی رایج درباره نوشابه وجود دارد که این ماده می تواند لوله بازکن باشد. اما واقعیت این نیست و نوشابه به تنهایی نمی تواند گرفتگی لوله ها را برطرف کند. برای اطلاعات بیشتر ویدئو باز کردن لوله با نوشابه، یکی از روش های غیر اصولی لوله بازکنی را مشاهده کنید.

استفاده مداوم از محلول لوله بازکنی ممنوع!

محلول های لوله بازکنی در رفع گرفتگی لوله ها موثر هستند. اما استفاده مداوم از آنها یک روش غیر اصولی لوله بازکنی است! زیرا باعث پوسیدگی و خوردگی لوله ها می شود. در این ویدئو درباره خسارت های استفاده مداوم از محلول لوله بازکنی توضیح داده ایم.

مطلب بعدی:

مطلب قبلی: